Integritetspolicy

Villkor för skydd av personuppgifter

Syftet med detta förfarande:

THEA Nordic AB respekterar webbsidans användares personrelaterade uppgifter, och efterlever den lagstiftning som skyddar dina personuppgifter (i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

THEA Nordic AB har infört detta förfarande för att informera dig om dess praxis rörande insamling, användning och offentliggörande av dina personuppgifter som du kan behöva tillhandahålla vid dina besök på vår webbsida.

Var vänlig och säkerställ att du fullt ut accepterar denna policy för skydd av personuppgifter innan du använder eller tillhandahåller information på webbsidan.

Du accepterar och förstår villkoren för denna policy för skydd av personuppgifter i och med din användning av webbsidan.

Information som frivilligt tillhandahålls av användarna:

Personuppgifter innebär all information som gör det möjligt att kontakta dig eller identifiera dig.

Personuppgifter är nödvändiga för att kunna få tillgång till informationen som visas och ytterligare information om webbsidan.

När du får åtkomst till något verktyg eller någon interaktiv tjänst kommer du att frivilligt behöva tillhandahålla den information som efterfrågas.

Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med denna policy för skydd av personuppgifter.

Användning och offentliggörande av dina personuppgifter:

Om du lämnar personliga uppgifter som ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer eller annan personlig information, samtycker du till att vi får kontakta dig för att kunna besvara din förfrågan och, om nödvändigt, tillhandahålla tjänster eller information som vi tror kan vara intressant för dig (”avsett syfte”). Du kan dock när som helst avstå från denna tjänst.

THEA Nordic AB kommer att använda alla personuppgifter som har tillhandahållits i enlighet med det avsedda syftet.

Informationens säkerhet och kvalitet:

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du har lämnat på denna webbsida och som vi har använt i enlighet med policyn för skydd av personuppgifter.

Utöver tekniska försiktighetsåtgärder använder vi även fysiska kontroller och förfaranden för att kunna skydda dina personuppgifter.

Vi kan tyvärr inte garantera fullständig säkerhet i de fall där tredje parter försöker att kringgå våra säkerhetsåtgärder eller avlyssna sändningar via internet.

Registrering på webbservern och IP-adresser:

Webbsidan håller reda på dina användaruppgifter, såsom källadress, datum och tid från då sidan anropades (t.ex. din IP-adress och ditt domännamn, refererande webbsida (om sådan finns) och andra inställningar (t.ex. sökkriterier) som finns i din URL (internetadress).

Vi använder dessa data för att bättre förstå och avgöra vilka delar av webbsidan som användare föredrar (t.ex. baserat på antal besök på dessa sidor).

Denna information anges i en arkivfolder och används av THEA Nordic AB för dess statistikrapporter.

Tillämpning av lagen:

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller regleringsmyndigheter. THEA Nordic AB kommer att samarbeta och besvara sådana förfrågningar i enlighet med lagen och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den efterfrågande förstår den känsliga naturen i de personuppgifter som denne mottar.

Vi förbehåller oss härmed uttryckligen vår rätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.

Åtkomst, korrigering och övrig information:

Du har rätt till att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter genom att skicka e-postmeddelande till privacy.nordic@theapharma.com eller till Thea Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro.

Om du vill radera ditt konto från vår databas eller om du inte längre vill erhålla information från oss, alternativt behöver mer information om policyn för skydd av personuppgifter, ber vi dig att skicka oss ett e-postmeddelande till privacy.nordic@theapharma.com, eller brev till Thea Nordic, Storgatan 55, 70363 Örebro

Vi hjälper dig
med dina frågor

kontakta oss

Vi vill använda Googles analyscookies för att analysera hur vår hemsida används, i syfte att optimera hemsidan
Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och du kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan vilket kopplas ihop med det som Google känner till.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.