Kontakt

Kundservice för Sverige

Kontakta oss gärna på denna adress (info.nordic@theapharma.com) om du har frågor kring våra produkter, leveranser, priser, fakturor eller andra administrativa frågor.

Observera! Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.

Telefon: +46 19 33 37 80 (8-17 helgfria vardagar samt lunchstängt 12-13)
E-post: info.nordic@theapharma.com

Medicinska frågor eller reklamationer

Om du har medicinska frågor eller reklamationer på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic, vänligen använd uppgifterna nedan:

E-mail: safety.nordic@theapharma.com
Tel: 019-33 37 80 eller 0727-100 370 (telefontid 9-15)

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras. De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkan.

Negativa händelser/biverkningar, kan även rapporteras direkt till Läkemedelsverket via e-tjänst eller blanketter. https://www.lakemedelsverket.se/rapportera

Information – behandling av dina personuppgifter som en del av anmälan av ett klagomål eller en biverkning: Som en del av denna process kommer Théa Nordic på ett konfidentiellt sätt samla in och behandla personuppgifter, till exempel ditt efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer samt dina upplysningar och information om klagomålet eller biverkningen och svaren på eventuella uppföljningsfrågor från oss, för att uppfylla den juridiska skyldighet läkemedelsföretag har att rapportera och behandla upplysningar om biverkningar och klagomål.

Information kring biverkningar kommer sparas i 70 år efter det att produkten har avregistrerats från marknaden. Uppgifter om reklamationer kommer sparas i 10 år. Uppgifterna kommer endast vara tillgängliga för personer som arbetar med biverkningar och reklamationer på Théa Nordic samt IT. Anonymiserade uppgifter kommer att vidarebefordras till Laboratoires Théa globala säkerhets- och kvalitetsavdelning och till behöriga myndigheter inom EU / EES som en del av den juridiska skyldigheten.

I enlighet med EU-förordningen daterad den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på följande adress: privacy.nordic@theapharma.com

Vi hjälper dig
med dina frågor

kontakta oss

Vi vill använda Googles analyscookies för att analysera hur vår hemsida används, i syfte att optimera hemsidan
Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och du kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan vilket kopplas ihop med det som Google känner till.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.