Webinar

”Let’s open our eyes” är Théas nya motto. Det betyder att vi på Théa arbetar för att först och främst garantera en syn åt alla. För att nå den visionen behöver vi vara öppna för den värld vi lever i, vi behöver förstå nya kulturer och ständigt vara nyfikna på nya idéer och ny teknik inom oftalmologins värld. Därför är det också väldigt viktigt för oss att vi är öppna för att stötta alla typer av utbildningsaktiviteter för såväl unga som mer erfarna ögonläkare. Att erbjuda våra webinarer är ett steg i den riktningen och till våren vill vi välkomna dig att lyssna på föreläsare inom olika specialistområden.

Varmt välkomna!

Sylvia Haluzan, Project Lead Rx/KAM
0727-14 80 42
info.nordic@theapharma.com


16

feb

2023

Föreläsare: Erik Robertstad

Erik kommer att ge oss en kort genomgång av den allergiska kaskaden samt lotsa oss genom tecken och symtom på ögonallergi och överkänslighet.

14

mar

2023

Föreläsare: Otto Fricke

I dagens föreläsning kommer Otto att fokusera på kataraktkirurgi. Ett av hans fokusområden är att förbättra den operativa utbildningen inom ögonmedicin och att utbyta erfarenheter mellan kirurger.

20

apr

2023

Föreläsare: Jane Ege Møller

Genom fall och exempel från oftalmologin att introducera nyckelpunkter från forskningen om hur man säkerställer effektiv och patientcentrerad klinisk kommunikation.

16

maj

2023

Föreläsare: Gysbert van Setten

I dagens föreläsning, kommer en av författarna till ”Dry Eye Disease Nordic Guidelines” från 2022, Gysbert van Setten, att ge oss en genomgång av den senaste uppdateringen av riktlinjerna.

Vi hjälper dig
med dina frågor

kontakta oss

Vi vill använda Googles analyscookies för att analysera hur vår hemsida används, i syfte att optimera hemsidan
Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och du kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan vilket kopplas ihop med det som Google känner till.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.